Genellikle çocuklarda İmmunoterapiye 5 yaşın altında başlanmamalıdır, çünkü bu yaşlarda özellikle allerjik rinit ve tekrarlayan viral infeksiyonları birbirinden ayırmak güç olabilir. Öte yandan bu çağ hastalığın erken dönemlerinde uygulanan İmmunoterapinin erişkinlere oranla daha etkili olduğu ve hastalığın doğal seyrini değiştirebileceği bilinmektedir. Bu nedenle İmmunoterapi başlanırken uygun endikasyon koyulmasının yanı sıra tedavi başlanacak hastalarda geç kalınmaması gereklidir.