kulak-zarinin-delinmesiKulak zarı, kulak kanalının içinde bulunan dış kulak yolu ile orta kulağı ayıran ince bir dokudur. Kulak zarındaki delinme, kulağa darbe gelmesi, kafa kemiği kırıkları, ani basınç değişiklikleri ya da pamuklu çubuk gibi cisimlerin dış kulak yolundan içeri fazla sokulması ve kulak için zararlı olacak sıvıların kulak içine girmesi sonucunda oluşabilir. Bunların dışında nadiren orta kulak iltihapları da kulak zarının delinmesine neden olabilir.
Kulak zarında oluşan delinmenin yeri ve büyüklüğü işitmeyi doğrudan etkiler. Kulağa alınan ciddi darbe ya da travma sonucu, orta kulaktaki kemikçiklerin birbirinden ayrılması söz konusu ise işitme kaybı da daha endişe verici olacaktır. Aynı şekilde alınan darbe ya da geçirilen travma, iç kulak zedelenmesine neden olmuşsa ciddi işitme kayıplarının yaşanması ne yazık ki kaçınılmazdır.